Zwrot ulgi za zakup pierwszej kasy fiskalnej. Kiedy jest konieczny?

Refundacja części wydatku na kasę fiskalną jest szansą dla wielu podatników na zmniejszenie kosztów, które wiążą się z zakupem pierwszego urządzenia. Polscy przedsiębiorcy mogą odzyskać w ten sposób nawet do 90% wydanej kwoty, jednak nie więcej niż 700 zł. Niemniej, należy pamiętać o tym, że do skorzystania z ulgi niezbędne jest prawidłowe zainstalowanie pierwszej kasy. Ponadto, istnieją sytuacje, w przypadku których podatnik musi zwrócić otrzymaną już refundację.

Informacje o uldze za pierwsze urządzenie

Co krajowi przedsiębiorcy powinni wiedzieć o uldze za zakup pierwszej kasy fiskalnej? Przede wszystkim to, że aby skorzystać z refundacji kosztów, należy prawidłowo zarejestrować i zafiskalizować dane urządzenie. Istotny jest zwłaszcza początek całej procedury, tzn. zgłoszenie do US liczby kas i miejsc ich pracy (bądź adresu firmy, gdy działalność obsługuje klientów w trybie mobilnym). Poza tym, warto podkreślić, że z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy zwolnieni bądź wykonujący jedynie czynności zwolnione. I jeszcze jedna kwestia – koniecznie trzeba zachować dowód zapłaty za pierwsze urządzenie rejestrujące (fakturę).

Kiedy trzeba zwrócić refundację?

Zwrot ulgi, którą przedsiębiorca otrzymał za zakup pierwszej kasy rejestrującej, nigdy nie jest przyjemną sprawą. Niemniej, takie sytuacje się zdarzają i warto o nich napisać – na wypadek, gdyby któremuś z czytelników również się to przytrafiło.

O konieczności zwrócenia ulgi można przeczytać m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług z 2004 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, refundację należy oddać, gdy w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencjonowania przedsiębiorca: zaprzestanie działalności, otworzy likwidację firmy, ogłosi upadłość albo sprzeda firmę lub jej oddział, a następca prawny nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Ponadto, obowiązek zwrotu ulgi występuje wtedy, kiedy podatnik dokona odliczenia z naruszeniem warunków terminowości zarejestrowania urządzenia.

Jak oddać ulgę za kasę?

W tym przypadku zasady są proste. Płatnicy VAT muszą dokonać zwrotu ulgi w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym powstały uzasadniające to okoliczności. Można więc napisać, że moment oddania refundacji zależy od tego czy „watowiec” rozlicza się za okresy miesięczne, czy też za kwartalne. Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni z VAT muszą zawsze zwrócić ulgę nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło np. do likwidacji, ogłoszenia upadłości lub sprzedaży firmy.

One Reply to “Zwrot ulgi za zakup pierwszej kasy fiskalnej. Kiedy jest konieczny?”

  1. Dodatkowo, można ją stracić, zdaje się, w przypadku złamania konkretnych przepisów, np. w wyniku nieposiadania książki serwisowej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko to zadanie: *