Zakup kasy online i co dalej?

Kasy rejestrujące nowego typu posiadają funkcję, która umożliwia automatyczną współpracę z Centralnym Repozytorium Kas, czyli systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Niemniej, podobnie jak w przypadku urządzeń fiskalnych starszej generacji, aby rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży z użyciem kasy, niezbędne jest prawidłowe wdrożenie modelu online. Nowy tryb nie pozostaje bez wpływu na procedurę instalacyjną.

Instalacja kasy tradycyjnej, a kasy online

Prawidłowe wdrożenie kasy rejestrującej w firmie, czy to wersji standardowej, czy online, wymaga postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami fiskalnymi. Dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności można zacząć prowadzić ewidencję i wystawiać paragony. W trakcie procedury instalacyjnej uruchomienie kasy w trybie fiskalnym to tylko jedna z ważnych czynności, jakie dopełnić musi podatnik. Ważne jest także złożenie, w obowiązujących terminach,  odpowiednich zawiadomień do urzędu skarbowego.

Wykonanie procedury fiskalizacji kasy z kopią papierową lub elektroniczną, może się odbyć jedynie w trybie fiskalnym, z pomocą uprawnionego to tego serwisanta. Serwisant dokonuje jednokrotnego, nieodwracalnego uruchomienia trybu fiskalnego z równoczesnym wpisem NIP-u podatnika do pamięci fiskalnej. Procedurę należy potwierdzić wydrukiem dobowego raportu fiskalnego, który dołącza się do książki serwisowej urządzenia. Następnie, niezależnie od siebie, zarówno podatnik jak i serwis, wysyłają do urzędu skarbowego zawiadomienie o dokonanej fiskalizacji.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku instalacji urządzenia z funkcją online. Warunki fiskalizacji są takie same – uprawniony serwisant wprowadza w tryb fiskalny urządzenie  posiadające pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych.

Nie wymagane jest jednak ani wcześniejsze, ani pofiskalizacyjne zawiadomienie urzędu skarbowego. Dzieje się to bowiem automatycznie. Podatnik  musi jedynie zapewnić połączenie, które umożliwi przesłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Wszystkie wymagane informacje są transmitowanie zgodnie z harmonogramem otrzymanym z CRK.

Automatycznemu przesyłaniu danych z kasy online do Centralnego Repozytorium Kas podlegają dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z używaniem kasy, zapisane w pamięci chronionej od czasu poprzedniego automatycznego przesyłania danych.

Korzyści z wyboru kasy z wersją online

Zakup urządzenia rejestrującego to obowiązek podatnika. Nabycie kasy, szczególnie tej najnowszej generacji, to niemały wydatek. Ustawodawca przewidział jednak ulgę za zakup pierwszego urządzenia rejestrującego dla danej działalności. Ulga ta wynosi nawet 90 % wartości urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Żeby móc z niej skorzystać podatnik powinien dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim musi pamiętać, że ulga przysługuje tylko na zakup kasy fiskalnej online.  Poza tym:

  • zainstalować urządzenie, które posiada ważną homologację GUM;
  • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności;
  • rozpocząć rejestrowanie obrotu na kasie w odpowiednim terminie – zgodnym z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zwrot pieniędzy w postaci ulgi, to zdecydowana korzyść z wyboru urządzenia w wersji elektronicznej. Ale nie jedyna. Niewątpliwą zaletą są tez nowe funkcje i usprawnienia, jakie wprowadza wersja online.

One Reply to “Zakup kasy online i co dalej?”

  1. Tym zagraniem, ze zwrotem tylko za zakup kasy online, trochę na mnie wymuszją zakup takiej kasy. z drugiej strony 700 zł piechotą nie chodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko to zadanie: *