Co może oznaczać obecność NIP-u nabywcy na paragonie?

Nierzadko urządzenie rejestrujące, które oferuje więcej możliwości w zakresie wydruku, pozwala choćby umieszczać dodatkowe elementy na wystawianych dokumentach. Bywają to jednowymiarowe i dwuwymiarowe (np. QR) kody kreskowe, logo działalności czy informacja o promocji. Na wydrukowanym paragonie zamieszcza się też nieraz NIP klienta, który w jednych przypadkach zaoferuje dodatkowe możliwości, a w innych – okaże się wręcz warunkiem koniecznym do spełnienia. Co mówią na ten temat przepisy? Czy NIP nabywcy na paragonie to obowiązek? I jakie opcje stwarza Numer Identyfikacji Podatkowej klienta na wydruku?

O tym, co już było, czyli uproszczona faktura

Numer Identyfikacji Podatkowej klienta, zamieszczony w części fiskalnej paragonu, może niejako „przekształcać” rolę tego wydruku. Przepisy, które na ten temat mówią, funkcjonują w polskim prawie od dawna, jednak nie każdy o tym wie lub pamięta (nie zawsze też musi, jeśli dane rozwiązanie nie jest mu akurat potrzebne). Oczywiście, paragon wciąż pozostaje tym samym typem dokumentu. Ale fakty są takie, że opisywany wydruk, przy spełnieniu odpowiednich warunków, może być potraktowany jako uproszczona faktura VAT. W tym celu trzeba umieścić na paragonie, w części fiskalnej, właśnie NIP nabywcy. Oprócz tego, sam wydruk nie może być wystawiony na wyższą kwotę niż 450 zł (lub, po przeliczeniu – 100 euro).

O tym, co teraz, czyli kiedy można wystawić fakturę do paragonu

W zakresie omawianych w tym tekście zagadnień pojawiły się przepisy, które – choć weszły w życie już wcześniej, w ramach nowelizacji ustawy o VAT – w sposób faktyczny zaczęły funkcjonować dość niedawno. Są jednak niezmiernie ważne, jeśli nie chce się łamać prawa i ponosić dodatkowych konsekwencji finansowych. O czym dokładnie mowa? Od 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeśli na tym paragonie jest wydrukowany (oczywiście w części fiskalnej) NIP nabywcy. Niedopilnowanie tej kwestii grozi nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego na przedsiębiorcę. Co więcej, wysokość tego zobowiązania wynosić będzie dokładnie 100% kwoty podatku wynikającego z tej faktury.

Słowem podsumowania – czy paragon z NIP-em nabywcy to konieczność czy korzyść?

Wiemy już, że NIP nabywcy może faktycznie wpłynąć na „sposób traktowania” paragonu fiskalnego. Wiemy o konkretnych przypadkach, gdy tego typu dane są konieczne albo mogą się przydać. Ale czy tak właściwie obecność NIP-u klienta na paragonie to obowiązek leżący po stronie przedsiębiorcy? Cóż, to zależy – sprawa jest bowiem nieco złożona. Podatnik musi przy każdej transakcji poprawnie wystawić i wydać klientowi paragon. Ale NIP nabywcy nie należą do danych, które bezwzględnie powinny znaleźć się na takim wydruku. Co innego, jeśli klient wyraźnie o to poprosi. Wtedy przedsiębiorca ma obowiązek wystawić paragon zawierający te dane. Jednak też nie zawsze! Musi dopilnować tej kwestii wtedy, gdy obsługiwane przez niego urządzenie rejestrujące dysponuje funkcją umieszczana na paragonie NIP-u klienta. I tu przechodzimy do kwestii kluczowej. Na dzień dzisiejszy przepisy nie obligują przedsiębiorcy do posiadania i stosowania kasy lub drukarki rejestrującej, która została wyposażona w takie rozwiązanie. Oczywiście, jeśli chce wystawiać faktury do paragonów albo po prostu paragony mogące pełnić rolę uproszczonych faktur – będzie zmuszony nabyć i zainstalować technologię sprzedaży oferującą opisywaną funkcję. W innym przypadku takie operacje pozostaną niemożliwe albo wręcz niezgodne z prawem. Zatem sam przedsiębiorca musi ocenić, czy klienci oczekują od niego takich możliwości i czy finalnie posiadanie rozwiązania w postaci wydruku NIP-u nabywcy na paragonie okaże się dla jego biznesu korzystną opcją.

One Reply to “Co może oznaczać obecność NIP-u nabywcy na paragonie?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko to zadanie: *