Ważne wiadomości dla podatnika odnośnie raportów fiskalnych

Dzisiejszy wpis kierujemy raczej do początkujących użytkowników kas oraz drukarek rejestrujących, aczkolwiek nierzadko i „zaprawieni w bojach” przedsiębiorcy potrafią mieć wątpliwości co do realizacji wymaganych działań. Tematem tekstu będzie właśnie jeden z takich obowiązków, czyli – raporty fiskalne. Powiemy sobie, jakie ma znaczenie ta kwestia w kontekście zarządzania działalnością handlową lub usługową oraz na czym generalnie polega sporządzanie wspomnianych dokumentów.

Z czego wynika realizacja raportów fiskalnych?

Do przedsiębiorcy ewidencjonującego obrót za pomocą urządzenia rejestrującego należy nie tylko poprawne wprowadzanie danych oraz wystawianie i wydawanie paragonów klientom przy każdej transakcji. Pozostaje jeszcze szereg innych, koniecznych zadań, o które musi on regularnie dbać. Są to takie kwestie, jak gromadzenie kopii wydrukowanych paragonów, przestrzeganie terminów przeglądów technicznych czy wykonywanie raportów fiskalnych.

Z czego wynika ostatnia z wymienionych kwestii? Raporty fiskalne, podobnie jak wspomniane kopie paragonów, czy też wpisy z książki serwisowej, to istotny element szerszej dokumentacji. Dokumentacji, która weryfikuje to, czy przedsiębiorca prawidłowo rejestruje obrót i czy odprowadza należne podatki. Dlatego wykonywanie raportów fiskalnych, na odpowiednich zasadach, stanowi obowiązek osoby korzystającej z urządzenia fiskalnego, wynikający bezpośrednio z przepisów. Niespełnianie tego wymogu oznacza więc ich złamanie, co może prowadzić do konsekwencji.

A czym konkretnie są raporty fiskalne? To wydruki zawierające dokładne informacje o obrocie uzyskanym w skali konkretnego okresu czasu, a także związanym z tym podatkiem VAT – z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatkowych oraz transakcji zwolnionych od nich. Przedsiębiorca musi systematycznie realizować dwa rodzaje raportów: dobowe oraz miesięczne. Jak to wygląda w praktyce?

Raporty dobowe i miesięczne – zasady realizacji

Pierwszy rodzaj to dokumenty informujące o obrocie, jaki został uzyskany na przestrzeni jednej, konkretnej doby pracy. Zazwyczaj te raporty wykonuje się na koniec dnia, gdy dochodzi do zamknięcia sprzedaży. Nie jest to natomiast jedyna opcja. Podatnik może zrealizować taki wydruk dnia następnego, jednak – co niezmiernie ważne – musi tego dokonać przed zarejestrowaniem kolejnej transakcji. Tylko w ten sposób bowiem uniknie on błędów w dokumentacji.

Nieco inaczej wygląda sprawa z drugim rodzajem raportów. Jak łatwo się domyślić, dotyczy on kwot obrotu i podatku VAT, będących skutkiem pracy przez konkretny miesiąc. Jakie są zasady realizacji raportu w tym przypadku? Wydruk należy wykonać do 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy dokument. Nie można też go zrealizować przed zakończeniem miesiąca, o jakim informacje mają się znaleźć w raporcie.

Natomiast istnieje wyjątek od wyżej opisanych reguł, wspólna zasada dla obu rodzajów dokumentów. Jeśli w ciągu odpowiedniego czasu dla danego typu raportu (w przypadku pierwszego będzie to konkretny dzień, w przypadku drugiego – dany miesiąc) nie dojdzie do zarejestrowania ani jednej transakcji – realizacja raportu nie jest konieczna.

One Reply to “Ważne wiadomości dla podatnika odnośnie raportów fiskalnych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeszcze tylko to zadanie: *